Triple P

Digitaal forensisch onderzoek

Is er informatie gelekt? Welke handelingen zijn er verricht? Vermoedens van diefstal? Allemaal relevante vragen waar Digital Investigation met forensisch onderzoek antwoord op kan geven. Bij digitaal forensisch onderzoek doorzoeken we de digitale omgeving van de organisatie. Nadat we onderzoek hebben gedaan analyseren we alle informatie en vertalen dit naar concreet bewijsmateriaal. Alle geleverde onderzoeksbevindingen zijn te gebruiken in (gerechtelijke)procedures, daar waar alle forensisch onderzoekers zijn gecertificeerd.

Dringend hulp nodig?
+31 (0)35 677 4411

Zo gaan we te werk

  1. Medewerkers van het forensisch laboratorium stellen sporen op digitale gegevensdragers veilig. Dit kunnen bijvoorbeeld laptops, telefoons en servers zijn. Vervolgens maken zij een exacte kopie voor het forensisch onderzoek.
  2. De forensisch onderzoeker start een uitgebreid onderzoek naar digitale sporen op de geleverde kopie en identificeert alle relevante informatie. Digitale sporen die door de gebruiker zijn verwijderd vinden zij ook terug.
  3. We analyseren het bewijs en vertalen digitale sporen naar geaccepteerd bewijsmateriaal.

Pluspunten van ons van forensisch onderzoek

  • Alle geleverde onderzoeksbevindingen zijn te gebruiken in (gerechtelijke) procedures.
  • Forensische onderzoekers zijn volledig gecertificeerd.
  • Voorzien van forensisch laboratorium.
  • Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van internationaal goedgekeurde apparatuur en programmatuur.

Dringend hulp nodig?
+31 (0)35 677 4411

Zullen we je meer vertellen?

Deel dit artikel

Blogs van Triple P