Triple P

Cybersecurity

Hoe veilig is uw digitale omgeving?

Door de digitalisering en connectiviteit neemt de kwetsbaarheid van bedrijven toe, terwijl bedrijven meer dan ooit afhankelijk zijn van ICT-omgevingen. Cyberaanvallen leiden tot stagnerende bedrijfsprocessen, omzetverlies en reputatieschade. Cyberweerbaar zijn is vandaag de dag dan ook één van de meest dringende uitdagingen. Een omschakeling van een defensieve, reactieve aanpak naar een offensieve en proactieve benadering is noodzakelijk. De afgelopen zestien jaar hebben wij een integraal dienstenpakket ontwikkeld om uw apparaten, data, gebruikers en netwerken zo goed mogelijk te beschermen, te monitoren en de eventuele gevolgen van een hack te mitigeren.

Inzicht in uw beveiligingsrisico’s en de beschikking over meerdere beschermlagen is essentieel. Een proactieve strategie, die downfall voorkomt en ervoor zorgt dat de uitgaven die gepaard gaan met incident response beperkt blijven, is de meest veilige strategie. Omdat hackers steeds innovatiever worden, moeten organisaties het vermogen om zich hiertegen te wapenen ook continu verbeteren. Wij identificeren kwetsbaarheden en stellen een toekomstbestendige security roadmap op. De kosten voor cybersecurity verschillen per bedrijf en hangen af van de doelstellingen. Cybersecurity is risicomanagement en lastig in cijfers uit te drukken.

Bedrijven focussen zich liever op de operatie, dan op risicomanagement. Maar heeft u al eens berekend wat het u per dag kost wanneer de operatie stil komt te liggen als gevolg van een cyberincident? Wij geloven dat het essentieel is dat organisaties doen wat ze kunnen om:

  • inbreuken te voorkomen;
  • te detecteren wanneer iemand ongeautoriseerd toegang heeft of een poging daartoe heeft ondernomen;
  • de capaciteit te hebben om op de juiste manier te reageren in geval van een incident.

Preventie

 

Incident Readiness Assesment

Ons incident readiness assesment biedt een onpartijdige beoordeling van het vermogen van uw organisatie met betrekking tot het beschermen tegen, opsporen van en reageren op cyberincidenten.

Pentest

Bij een penetratie test kruipen onze ethical hackers in de huid van kwaadwillende hackers. Ze proberen binnen de afgesproken kaders in te breken in uw systemen en volgen de route die cybercriminelen ook kunnen volgen. Deze aanpak brengt de sluwste kwetsbaarheden aan het licht. Een pentest laat u uitvoeren wanneer u uw cyberweerbaarheid  van uw organisatie tot in detailniveau wilt laten inspecteren.

Threat Hunting

Threat hunting is het proactief zoeken naar hackers die de endpointbeveiliging voorbij geglipt zijn om te voorkomen dat iemand zich maandenlang onopgemerkt in een netwerk kan bewegen om gegevens te verzamelen, vertrouwelijk materiaal zoekt of inloggegevens bemachtigt waarmee deze persoon zich toegang verschaft tot de rest van uw digitale omgeving.

Vulnerability Management

In tegenstelling tot de handmatige pentest is een vulnerability scan een geautomatiseerde methode om risico's bloot te leggen. Met deze kwetsbaarheidsscan wordt het beveiligingsniveau in kaart gebracht aan de hand van een vastgestelde norm. De scan is ideaal voor het opsporen van bekende beveiligingsfouten en is vooral handig als u inzicht wilt krijgen in de quick wins met betrekking tot uw cyberweerbaarheid. Vulnerability management is het periodiek herhalen van een vulnerability scan (identificeren, evalueren, behandelen en rapporteren).

Detectie

 

Security Operations Center

In ons Security Operations Center (SOC) staat het monitoren van en eventueel reageren op security-incidenten centraal. Daarnaast verzamelen we informatie om nieuwe patronen te herkennen, zodat ons nog beter kunnen wapenen. Onze ervaren SOC-analisten zijn continu bezig met het analyseren van beveiligingsgegevens. Ze worden hierbij ondersteund door geavanceerde detectiemiddelen. Middels onze SOC-diensten detecteren wij dat een schadelijke actor ongeautoriseerd toegang heeft tot uw digitale omgeving of probeert toegang te krijgen.

Network Security Monitoring

Network Security Monitoring is het analyseren van al het verkeer dat over uw netwerk gaat met behulp van Deep Packet Inspection (DPI). We verzamelen en analyseren data om verdacht verkeer te detecteren. In geval van een verdachte situatie ontvangt u van ons een melding. Daarnaast verstrekken we periodiek analyses en rapportages.

SIEM

SIEM (Security Incident & Event Management) is een combinatie van soft- en hardware die loginformatie op een semi-geautomatiseerde manier verzamelt, combineert en analyseert, zodat kwetsbaarheden in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden. Met behulp van intelligente software wordt log-informatie geanalyseerd om afwijkende datastromen of patronen te signaleren. In geval van een verdachte situatie geeft het systeem een melding, waarna een geautomatiseerde- of handmatige handeling volgt.

Endpoint Monitoring

Endpoint monitoring is het verzamelen en analyseren van gebruikersgedrag in de digitale omgeving van een organisatie om verdachte activiteiten te herkennen. Dit wordt meestal bereikt door een maatstaf vast te stellen van wat normaal gedrag is, zodat afwijkingen geïdentificeerd kunnen worden. Endpoint monitoring is nuttig voor elke organisatie die het vermogen wil vergroten om bedreigingen te detecteren, erop te reageren en om te problemen te verhelpen.

Reactie

 

Incident Response

Heeft u dringend hulp nodig? De snelheid van reactie in geval van een incident is cruciaal. U heeft de juiste kennis en processen nodig om de aanval te stoppen en de schade te beperken. Ons incident response team, dat bestaat uit ervaren security-experts en IT-specialisten, staan 24/7 voor u klaar om de digitale veiligheid te herstellen.

Zonder goed securitybeleid is het niet de vraag of u slachtoffer wordt van een cyberincident, maar wanneer u slachtoffer wordt van een cyberincident.

Voorkom...

... downtime en stagnatie van bedrijfsprocessen.

 

... financiële schade en/of imagoverlies.

 

... juridische gevolgen of toezicht door regelgevende instanties.

 

Slachtoffer van cybercrime? Bel nu!

Heeft u dringend hulp nodig of heeft u redenen om aan te nemen dat onbevoegden uw netwerk zijn binnengedrongen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wanneer een incident heeft plaatsgevonden, is de snelheid van reactie door professionals cruciaal. U wilt de organisatie zo snel mogelijk weer operationeel hebben en de schade zoveel mogelijk beperken. Ons Incident Response Team staat 24/7 voor u klaar om de digitale veiligheid van uw organisatie te herstellen.

1. Intake

Tijdens de intake wordt aan de hand van een aantal vragen een beeld van de situatie geschetst.

2. Identification

Vervolgens identificeren we welke systemen getroffen zijn.

3. Containment & Intelligence

In de derde fase creëren we een beeld van hoe de aanval is verlopen en door welke systemen de cybercriminelen zijn gegaan. Aan de hand van de uitkomsten nemen we maatregelen voor fase 4.

4. Remediation

In de vierde fase blokkeren we onder andere alle IP-adressen van de aanvallers, zorgen we dat kwaadaardige domeinnamen worden geweigerd en resetten we inloggegevens. Vervolgens monitoren we het netwerk door middel van Network Security Monitoring. Met een pentest onderzoeken we of het netwerk op andere plekken kwetsbaar is, waarmee we toekomstig misbruik voorkomen.

5. Recovery

Om uw organisatie zo snel mogelijk operationeel te krijgen, stellen we een gezamenlijk plan op en leiden of ondersteunen we het recovery team van de organisatie. Vaak beginnen we hier al mee na fase 2.

6. Afronding en evaluatie

Wanneer het project is afgerond voorzien we u uiteraard van een gedetailleerde rapportage van het incident. U kunt aan de hand van dit rapport aangifte doen in binnen- en buitenland.

Samen naar een veiligere digitale wereld

Sinds 2006...

...ondersteunen we mkb-bedrijven en multinationals uit binnen- en buitenland.

 

Ons team...

...bestaat uit ervaren, getalenteerde, gecertificeerde en betrouwbare security-experts.

 

Wij leveren...

...hoogwaardige cybersecurity diensten tegen schappelijke tarieven.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Eén van onze specialisten voorziet u graag vrijblijvend van meer informatie.

sales@triple-p.nl

+31 (0)88 033 2500